April 29th 2007: Autumnal Tea Gathering

Shakuhachi performance prior to three traditional Japanese Tea Ceremonies at the Autumnal Tea Gathering of the Chado Urasenko Tankokai Melbourne Assoc. in Toorak, Melbourne